Các lớp khối 6,7,8 đã được chuyển lên lớp 7,8,9 tương ứng. Đề nghị giáo viên vào đúng lớp để nhập tin nhắn.

Enter your Sổ liên lạc điện tử username.
Enter the password that accompanies your username.